Zorunlu Basın Açıklaması

08 Ekim 2012 günü, “İnternet Andıcı”na ilişkin bazı  haberler medyada yer almıştır.

Daha önceki açıklama, beyanlar ile soruşturma safhasında verilen ifadeden de hareket edilerek, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

1.     Müvekkilimiz emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldığı ilk günlerde, Bilgi Destek Dairesi’nin bir süreç içerisinde lağvedilmesi direktifini vermiştir.

Bu kapsamda, kamuoyunu bilgilendirmek için, terörle mücadeleye öncelik verilerek “terör örgütleri” ve “laiklik karşıtı hareketler” dahil olmak üzere dört alanda internet faaliyetinin, Genelkurmay Karargahı içindeki diğer birimlerde yürütülmesi düşünüldü.

Bilgi Destek Dairesi’nin lağvedilmesine ilişkin çalışmalar bir süre devam etmiş bu kapsamda bu daireye ait dört Bilgi Destek Taburundan ikisi öncelikle, Daire ise 11 Ağustos 2009 tarihinde lağvedilmiştir.

2.     Daha önce açıklandığı gibi;

a.     4 Şubat 2009 tarihinde bir gazetede 30 Ağustos 2008 tarihinden önce kurulmuş ve işletilmekte olan internet siteleri isimlerinin yer alması üzerine, bu sitelerin 5651 sayılı yasadaki şekil şartlarına uygun olmadığı görülünce, bu sitelerin tüm faaliyetlerine hemen son verilmiştir.

b.     4 Şubat 2009 tarihinden 30 Ağustos 2010 tarihine kadar olan süreçte Genelkurmay Başkanlığı’nın, resmi web sitesi hariç işletilmekte olduğu başka internet sitesi bulunmamaktadır.

3.     “İnternet Andıcı” bir suç unsuru taşımamaktadır. Ancak, varsayımlar üzerinden bu Andıca suç unsuru yüklenilmeye gayret edilmekte ve “İnternet Andıcı” adeta bir suç belgesine dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Eğer söz konusu Andıçta bir suç unsuru görülse idi, soruşturma emrinin verilmesinde de tereddüt edilmezdi.

Saygılarımla.

Av. İlkay SEZER