Zorunlu Basın Açıklaması

1. Balyoz Davası olarak bilinen davaya bakan Mahkemenin çağrısı üzerine müvekkilim Emekli Orgeneral İlker Başbuğ 2 Mart 2012 günü anılan Mahkemede tanık olarak ifade vermiştir.

2. Kişiliği, karakter yapısı, güvenilirliği ve tutarlılığı ortada olan ve bu özellikleri kamuoyu tarafından da yakinen bilinen müvekkilimin; 2 Mart 2012 günü vermiş olduğu ifadesine, bugün ne ilave edebileceği yeni bir husus vardır, ne de herhangi bir konuya açıklık getirmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Diğer bir değişle, müvekkilimin ifadesinde söylemiş olduğu sözlerle bugün de aynı noktadadır.

Tanık ifadesini dikkatle okuyanlar, mevcut bilgiler ışığında, kendi içinde tutarlı ve çelişkiler barındırmayan sözlerle, sadece gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olunmaya çalışıldığını rahatlıkla anlayabilirler.

3. Büyük oranda medyada yer alan ve isteyen kişilerin de kolaylıkla ulaşabileceği müvekkilimin tanık ifadesinin, ifadenin verildiği günlerde değil de, neredeyse 2 yıl geçtikten sonra, bugünlerde gündeme getirilmesinin neden ve amaçlarını anlamakta zorlanılmaktadır.

Saygılarımla.

Av. İlkay SEZER