Zorunlu Basın Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 19 Ağustos 2013 günü bir gazeteye demeç vermiştir.

Demecin başlarında, 2003-2005 yılları arasında, kendilerine darbe iddiaların ve bu faaliyetlere katılanların isimlerini içeren ihbar mektuplarının geldiğini ifade etmektedir.

Hatırlatmakta yarar var, kendisi müvekkilimin 2008 yılı Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı’na atandırılmasını teklif eden Bakanlar Kurulu Kararnamesinde imzası bulunan bakanlardan birisidir.

Demecin devamında, yurt içi ve yurt dışı kamuoyunun büyük bölümünde, müvekkilimin suçsuz oluşuna inanılması ve bu nedenle de kendisine duyulan sempatiden kaynaklanan büyük rahatsızlığın sonucu olarak, müvekkilimin suçlu olduğunu ima eden bazı cümleler yer almaktadır.

Uzun yıllar avukatlıkta yapmış olan demeç sahibinin çok iyi bileceği gibi, bir kişi hakkında kesin hüküm verilmeden o kişinin suçlu olduğunu söylemek veya ima etmek etik bir davranış olmadığı gibi, hukuki açıdan da fevkalade yanlış bir davranıştır.

Ayrıca, halen Bakanlar Kurulunun bir üyesinin söylediği bazı imalı sözleriyle adil yargılamayı ve sürmekte olan yargı sürecini etkileyebileceğini göz önünde bulundurmaması çok düşündürücü ve çok anlamlıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Av. İlkay SEZER