İnternet Andıcı

Andıç nedir?

Andıç bir konuya ilişkin komutanın kararını almak üzere karargah tarafından hazırlanan bir çalışmadır.

Andıç tek başına bir emir değildir, arz edildiği Komutanın kararı alındıktan sonra, karargah tarafından bir uygulama emrinin hazırlanıp, yayımlanması gerekir.

İnternet andıcı ne zaman hazırlanmıştır?

Dava konusu olan ve kamuoyunda internet andıcı olarak bilinen andıç karargah tarafından, Şubat 2009 ayında hazırlanmıştır.

İnternet andıcının hazırlanmasının nedenleri nedir?

Andıç metninde; 2007 yılında çıkarılan 5661 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine ilişkin kanuna uygun olarak internetin sağladığı imkanlardan faydalanarak bilgi vermek olarak belirtilmiştir.

İnternet andıcı ile hangi konulara ilişkin internet faaliyetlerinin yürütülmesi düşünüldü?

Dört alanda tanıtım ve kamuoyunu bilgilendirme maksadıyla internetin kullanılması planlanmış;

  • Terör örgütleri,
  • Laiklik karşıtı eylemler,
  • Kurumu tanıtma,
  • İç ve dış kamuoyunu bilgilendirme.

Bu dört alanda internet faaliyetlerinin Gnkur.Bşk.lığı tarafından yürütülmesi hangi yetkilere dayanmaktadır?

a.  Dava dosyasına da gelen resmi yazılardan Terör örgütlerine karşı internetin kullanılması, 19 Ocak 2006 tarihli, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planının 46ncı tedbirine dayanmakta olduğu görülmüştür. Duruşma kayıtlarına da aşağıdaki şekilde özetlenerek geçirilen bölüm aşağıdadır;

“Devletin tüm organlarınca, örgütün halk üzerindeki menfi propagandasının etkisini azaltmak, bölgedeki vatandaşlarımızın devletin yanında yer almasını sağlamak maksadıyla, halkın bilgilendirilmesini temin etmek üzere faaliyeti yürütecek mevcut bilgi destek birimlerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve düzenlemeler yapılacaktır. Bu tedbirler ile ilgili makamlar; Gnkur.Bşk.lığı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ve MİT’tir.”

b.  Laiklik karşıtı eylemlere yönelik internetin kullanılması da; Genelkurmay Başkanlığı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş olduğu 26 Ekim 2010 ve 30 Aralık 2010 tarihli yazılarda kurumsal olarak esas alınan mevzuat açıklanmıştır.

Yazılarda esas alındığı belirtilen planlar 14 Aralık 2010 tarihinde Başbakanlık tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

İnternet andıcı ile kurulması düşünülen siteler faal hale getirildi mi?

Hayır. Bu sitelerin açılmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmadan çalışma aşamasında iken 19 Haziran 2009’da son verildiği sabittir.

19 Haziran 2009’da andıç ile kurulması planlanan sitelerin açılmasına yönelik olarak yürütülen hazırlık çalışmalarının sonlandırılmasına neden karar verildi?

İddia olunan “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nın 12 Haziran 2009 günü basında yer aldı.

Bu konu kamuoyunu oldukça meşgul etti.

Bu durumda bu sitelerin açılmasına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmalarına devam edilmesinin farklı değerlendirmelere neden olabileceğinin düşünülmesi bu kararın alınmasına neden oldu.

Bu durumda, açılması düşünülen dört alandaki siteler faal hale getirilmeden kapatıldı mı?

Evet.

İki sayfadan ibaret, İnternet Andıcı’nın içinde yasalara ve emirlere aykırı herhangi bir şey var mı?

Hayır. Bilakis Andıç ile 5651 sayılı Yasaya uygun olarak bu faaliyetlerin yürütülmesi düşünülmüş, ancak görülen lüzum üzerine bu çalışmalara da 19 Haziran 2009’da henüz hazırlık aşamasında iken son verilmiştir.         

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, açılması düşünülen ancak faaliyete geçmeden çalışmalarına son verilen bu dört sitenin dışında, işletilen başka siteler var mıdır?

30 Ağustos 2008 tarihinde önce çeşitli tarihlerde açılmış 4 Şubat 2009 tarihine kadar işletilen 42 adet sitesi olduğu dava dosyasındaki bilgiler arasında bulunmaktadır.

4 Şubat 2009 tarihinde ne oldu?

4 Şubat 2009 tarihinde bir gazetede yalnızca site isimlerinden bazılarının yer aldığı haber yer aldı. Haber çok detaylı bilgiler içermiyordu.

Bu haberin çıkması üzerine, konu karargah tarafından incelenmiştir.

İncelemede sitelerin 30 Ağustos 2008 tarihinden yıllar öncesinde açılmış olduğu ve bu sitelerin, 5651 sayılı yasadaki şekil şartlarına uygun olmadığı görülmüş olup, 4 Şubat 2009’da Bilgi destek Dairesi tarafından işletilen tüm sitelerin faaliyetine son verilmiştir.

Basında yer alan haberlerde; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2008 yılında açılan kapatma davası iddianamesinde bu sitelerdeki bazı haberlere yer verildiği iddia ediliyor. Bu doğru mudur?

 İşletilmekte olan sitelerden yalnızca irtica.org isimli sitenin 2 Ekim 2007 tarihli ana sayfasında yer alan bir haberin, iddianamede yer aldığı, haberin başlığının “Apronda Namaz Şovu” olduğu, anılan siteye Cumhuriyet Gazetesinin 29 Eylül 2007 tarihli nüshasından alındığı belirtilerek konulmuş olduğu yapılan inceleme sonucu sonradan öğrenilmiştir.

Orgeneral İlker Başbuğ ise Genelkurmay Başkanlığı görevine 30 Ağustos 2008 tarihinde başlamıştır.

İnternet andıcı ile açılması düşünülen 4 site ile Şubat 2009 da kapatılan söz konusu 42 site arasında bir bağlantı veya ilişki var mıdır?

Hayır yoktur. Açılması yönünde hazırlıkları devam siteler 5651 sayılı kanuna uygun olarak gerçek kişi isimleri ve kurum bilgileri kullanılarak açılacaktı.

4 Şubat 2009’da kapatılan 42 sitede, 30 Ağustos 2008’den kapatıldıkları tarihe kadar herhangi bir güncelleme işlemi yapıldı mı?

İddianame ekindeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün tutanaklarına göre 30 Ağustos 2008 ile 04 Şubat 2009 tarihleri arasında bu sitelerde güncelleme, yeni haberlerin konulması veya düzeltilmesi gibi bir işlem yapılmamıştır.

Bütün bu anlatımlardan şu sonuç çıkarılabilir mi? 4 Şubat 2009’dan 30 Ağustos 2010’a kadar olan süreçte, Genelkurmay Başkanlığının, resmi web sitesi hariç işletmekte olduğu başka internet sitesi yoktu.

Evet, kesinlikle.