Halk Arenasına Mektup

Sayın Dündar,

27 Ağustos 2010 günü Genelkurmay Başkanlığı devir ve teslim töreninde şunları da söylemiştim:

“Soruşturmaların gizliliği, masumiyet karinesine ve adil yargılama hakkına azami özen gösterilmesi, uzun tutuklama halinin adeta cezaya dönüştürülmemesi, soruşturmalarda ve iddianamelerde gizli tanıkların büyük rol oynaması konuları üzerinde yetkili makamların önemle duracağına inanıyorum. Ceza Muhakemeleri Kanununun 250. maddesi gereğince kurulan Özel Mahkemelerin yetki ve sorumluluklarının acilen ele alınmasının gerekliliğine inanmaktayım. “

Sayın Dündar,

Bizim yıllar önce dile getirdiğimiz, mücadele ettiğimiz, mağduru olduğumuz yukarıda belirtilen temel sorunlar Türkiye’de bu günlerde ilk defa yaşanmamaktadır. Bu uygulamaların mağdurları bugün cezaevlerinde haksız şekilde tutulmaya devam edilmektedir.

Umuyoruz ve bekliyoruz ki, bugün yaşanılan olayların vahameti karşısında hayrete ve endişeye düşenler geçmişte yaşanan bu tarzdaki olaylar nedeniyle aynı şekilde haksızlığa maruz kalanların durumlarına da adil bir çözüm bulma yönünde çaba gösterirler.

Yeni yılın milletimize ve ülkemize daha mutlu, güvenli ve huzurlu günler getireceğine olan inancımı da korumaktayım.

Saygılarımla.

İlker BAŞBUĞ