Görev Suçu Üzerine Bilimsel Mütalaa

Görev suçundan anlaşılması gereken, fiilin görevle bağlantılı olarak ika edilmesi, görevin sağladığı olanaklardan faydalanılarak ya da görevin verdiği yetkilerden suiistimal edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla, görev sırasında olup olmadığına bakılmaksızın, failin fiili göreviyle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı bir şekilde işlediği anlaşılıyorsa ya da fiilin görevin sağladığı imkanlar kullanılarak işlendiği belirlenebiliyorsa veya görev dolayısıyla verilen yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle bir suç işleniyorsa, o suç görev suçu olarak kabul edilmelidir.

Mehmet İlker Başbuğ’a yöneltilen isnatların Genelkurmay Başkanı olması ve dolayısıyla bu görevle bağlantılı olarak yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konularına münhasır bulunması dolayısıyla; “görev suçu” niteliginde bulunduğunu belirtmek mümkündür.

Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU