31 Aralık 2013 Tarihli Tahliye Talebi

I. CEZA MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE, DOSYA HALEN KOVUŞTURMA AŞAMASINDADIR 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 2/f maddesinde kovuşturma dönemi “İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre”olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 05.08.2013 tarihinde hüküm tefhim edilmekle kovuşturma aşamasının sona erdiğine dair bir değerlendirmeye Ceza Muhakemeler Kanununda yer alan tanım gereği katılmak mümkün değildir. Ayrıntısı aşağıda tartışılacak olmakla birlikte, 05.08.2013 tarihinde hüküm kısa karar

Devamını oku

1 Ekim 2013 Tarihli Hakaret Davası Kararı

Türkiye’de inanılmaz olaylar yaşanıyor. Yaşanılan olaylar karşısında, insanların akıl sağlığını koruyabilmeleri gerçekten çok zor. Sn.Prof.Dr. Sami Selçuk, bir konuşmasında şöyle diyor: “Bir Genelkurmay Başkanı’nın bir örgütün başı olabileceğini benim aklım almıyor. Hukuki olarak sorarsanız, bunun güneşin batıdan doğması kadar doğa dışı bir şey olduğunu düşünüyorum.” Sn.Prof.Dr. İzzet Özgenç ise, Suç Örgütleri kitabına yazdığı dipnotta şunları söylüyor: “Türkiye’de Genelkurmay Başkanlığı görevini

Devamını oku

İnternet Andıcı

Savcıların iddialarına göre İlker Başbuğ ve karargahı, “Ergenekon Terör Örgüt”ünün amaçları doğrultusunda “askeri darbe ortamı”nı oluşturmaya çalışmıştır. Hükümetin görevlerini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmiştir. Bunları da internet siteleri üzerinden kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri icra etmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Mütalaada, İlker Başbuğ’un görev dönemi olan Ağustos 2008 – Ağustos 2010 dönemine ilişkin, internet üzerinden yapıldığı tespit edilen tek bir kara propaganda

Devamını oku

Yargıya Müdahale

Savcıların iddialarına göre İlker Başbuğ, Ergenekon Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda  yapmış olduğu basın açıklamaları ve değişik faaliyetlerle devam eden Ergenekon Terör Örgütüne yönelik soruşturma ve kovuşturmaları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmuştur. Böyle bir iddiayı ileri sürebilmek için insanın; Türk Ordusunu hiç tanımaması, anlamaması, Türk Ordusunu başka kuruluş ve yapılarla karıştırması gerekir. Bu iddia çirkindir, ağırdır ve haksızdır.

Devamını oku

Devlet Yöneticilerine Baskı

İddia makamı, mütalaada İlker Başbuğ’u “Devlet yöneticilerini baskı altına almak ve halkı devlet yöneticilerine karşı kışkırtmak” ile de suçlamaktadırlar. Kamuoyu vicdanını da rahatsız ettiği görülmekte olan haksız iddiaların ne derece asılsız olduğu ve İlker Başbuğ ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaların asılsız olduğuna ve görevini yasal mevzuat çerçevesinde yapmış olduğuna aşağıda belirtilen tanıkların dinlenmesi ile bir kez daha anlaşılabilirdi. Cumhurbaşkanı

Devamını oku

İrtica ile Mücadele Eylem Planı

İddia makamına göre, iddia edilen “İritica ile Mücadele Planı” taslak halde İlker Başbuğ’a sunulmuş ve sonrasında bilgisi dahilinde hazırlanmıştır. Yine savcıların iddialarına göre, “İrticayla Mücadele Eylem Planı” ve “Proje” isimli belgeler baz aldığında, İlker Başbuğ’un Ergenekon Terör Örgütüne yönelik yapılan soruşturma ve kovuşturmaları etkisizleştirme yönünde çalışmaları olmuştur. Mütalaada ayrıca devlet gelenekleri ve teamülleri hiçe sayılarak, Genelkurmay 2nci Başkanının yurt dışında

Devamını oku
1 2 3 4