Basın Açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nin 31 Ekim 2019 tarihinde Yüce Divan sıfatıyla müvekkilimiz Sayın İlker BAŞBUĞ hakkında almış olduğu “Davanın Düşürülmesine” ilişkin karar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

1. Müvekkilimiz Sayın İlker BAŞBUĞ ile irtibatlı suç işledikleri iddia olunan Genelkurmay Başkanlığı Karargahında emrinde çalışan yakın silah arkadaşları hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01 Temmuz 2019 tarihli Kararı ile “Beraat” Kararı verilmiştir.

2. Mahkemenin vermiş olduğu bu karar nedeniyle 11 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Makamınca Sayın İlker BAŞBUĞ’a isnat edilen suçların “Delilsiz” ve “Dayanaksız” kaldığı anlaşılmış olup müvekkilimiz hakkında “İşleme Konulmama Kararı” alınmıştır. Bu karar soruşturma izni verilmemesi anlamına gelmektedir. Bu karar aynı zamanda Sayın İlker BAŞBUĞ’a hakkının teslim edilmesi bakımından bir zorunluluktu.

3. Müvekkilimiz ile irtibatlı suç işledikleri iddia olunan kişiler hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama devam ederken Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından Sayın İlker BAŞBUĞ hakkında “İşleme Konulmama Kararı” verilseydi, o şartlarda, bu karar elbette tarafımızdan da kabul edilemezdi.

4. Sonuç olarak, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin “Beraat” Kararı vermesi, isnat edilen suçların Cumhurbaşkanlığı Makamınca “Delilsiz” ve “Dayanaksız” kaldığının anlaşılması ve Ceza Muhakemesi Kanununun başka bir olanak tanımaması çerçevesinde Yüce Divan tarafından Sayın İlker BAŞBUĞ hakkında verilen “Davanın Düşürülmesine” ilişkin karar “Beraat” kararı olarak değerlendirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. İlkay SEZER
Av. Hilal DEMİRELLİ