Basın Açıklaması

KUMPAS’A BİR ÖRNEK

Gölcük Donanma Komutanlığında 06 Aralık 2010 tarihinde yapılan aramada bulunan 5 nolu HD hakkında TÜBİTAK bilirkişileri tarafından verilen 20 Ocak 2014 tarihli bilirkişi raporu Balyoz, Poyrazköy ve Askeri Casusluk, Malatya Zirve ile birlikte Ergenekon adı verilen davayı da yakından ilgilendirmektedir.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İnternet Andıcı davası ile Ergenekon davasının birleştirilmesine ilişkin 05 Nisan 2012 tarihli kararında 5 nolu HD içerisindeki “proje” ve “kitleşim” isimli dijital verileri gerekçe olarak göstermiştir.

Bu iki dijital veriden özellikle “proje” isimli olanın iddia olunan “irtica ile mücadele eylem planı”nın taslağı olduğu ileri sürülerek Sivil Memuru’ndan Genelkurmay Başkanı’na kadar Genelkurmay Karargahı tutuklanmıştır.

Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca görevlendirilen Bilirkişi heyetince hazırlanan 14 Ocak 2011 tarihli raporda aralarında “proje” ve “kitleşim” isimli dijital verilerin de bulunduğu 5 nolu HD içindeki yüzlerce dijital verinin hardiskin kullanımdan kaldırıldıktan sonraki bir tarih olan 28 Temmuz 2009’dan sonraki bir tarihte sistem tarih/saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş oldukları belirtilerek “manipülatif” olarak nitelendirilmiştir.

Adli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar da E.Tuğa. Alaettin Sevim’in avukatı Murat Ergün’ün talebi üzerine 5 nolu HD üzerinde inceleme yapmış ve mütalaası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştur. Adli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar’ın raporunun Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı Bilirkişi Heyeti Raporunu teyit ettiği görülmüştür.

“Proje” isimli dijital veriyi hazırladığı ileri sürülen E.Tuğa. Alaettin Sevim dijital verinin hazırlandığı ileri sürülen tarih ve saatte herhangi bir bilgisayarda çalışmadığını, başka bir karargahta yürütülmekte olan operasyonun karagah faaliyetini koordine ettiğini tanık anlatımları ve Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi yazıları ile ispatlamış olmasına rağmen, Ergenekon isimli davaya bakmakta olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yukarıda belirtilen ve dosyaya sunulan bilirkişi raporu ve mütalaalarını dikkate almamış, mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin müteattit kereler yapılmış talepleri de reddetmiştir.

Son olarak, Poyrazköy isimli davaya bakmakta olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi bilirkişi incelemesi taleplerini kabul ederek, 5 nolu HD’i TÜBİTAK’a göndermiştir. TÜBİTAK bilirkişileri tarafından hazırlanan 20 Ocak 2014 tarihli raporda 5 nolu HD üzerinde 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra “oynama” tespit edilerek bildirilmiştir. Söz konusu rapor ile Donanma Komutanlığı Bilirkişi Heyeti ve diğer uzman kişi raporları doğrulanmış, 5 nolu HD’in “kumpas” için kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ve karargahının tutuklanmasına kadar vardırılan “internet andıcı” ve “irtica ile mücadele eylem planı” davalarının delili olarak kabul edilen, Ergenekon isimli dava ile birleştirme gerekçesi olarak da gösterilen “proje” ve “kitleşim” isimli dijital verilerin içinde bulunduğu 5 nolu HD ile ilgili TÜBİTAK bilirkişilerince hazırlanan 20 Ocak 2014 tarihli raporla Balyoz, Poyrazköy ve Askeri Casusluk, Malatya Zirve ile birlikte Ergenekon adı verilen davaların kurgu olduğu bir kez daha görülmüştür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlker Başbuğ, Hasan Iğsız ve Alaettin Sevim vekilleri
Av. İlkay Sezer ve Av. Murat Ergül