Asılsız Bilgi Notu

Başka bir dava dosyasında bulunan 51 No’lu DVD’ye atfen içinde yer aldığı iddia edilen bir Bilgi Notu’na ilişkin ileri sürülen iddiadır.

İddia edilen Bilgi Notu’nun bir gazetede 03 Haziran 2011 tarihinde yer alması üzerine aynı gün Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şöyle denilmişti;

Bir gazetede Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda hazırlandığı iddia edilen bir bilgi notu ile ilgili habere yer verilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda iddia edilen bilgi notuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya kayda rastlanmamıştır.

Daha sonra, 03 Haziran 2011 tarihli haberde isimleri geçen Sn. Erkan Mumcu, Sn. N. Y. ve Sn. İlker Başbuğ basına yaptıkları açıklamalar ile söylenen ve yazılanları kesin bir dille yalanladılar. Adı geçenlerin açıklamaları;

Öncelikle, 51 No’lu DVD ile ilgili bir araştırma yaptık ve tespit ettiğimiz, duruşma tutanaklarına da geçmiş olan DVD’nin şu andaki hukuki durumunu paylaşmak isteriz.

Şöyle ki;

Emekli Albay olan ve 07 Ocak 2009 tarihinde gözaltına alınıncaya kadar avukatlık yapmakta olan Mustafa Levent Göktaş’ın ofisinde yapılan aramada bulunduğu ileri sürülen DVD’yi ve içeriğini Mustafa Levent Göktaş kabul etmediği görüldü.

Ayrıca yargılama sırasında 51 No’lu DVD’nin adli emanette bulunduğu dönemde kırılmış olduğu anlaşıldı!

Mahkeme ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ilgili birimlerinin yazışmaları sonucu İl Emniyet Müdürlüğün’ce kendilerinde anılan DVD’nin İmaj’ının bulunmadığı bildirildi. Sonraki yazışmalarda ise İl Emniyet Müdürlüğü’nce imaj olmadığını ancak alınmış bir yedeklerinin de olduğu bildirildi, anılan yedek dosyaya sunulduğunda yapılan inceleme de yedeğin oluşturulma tarihi bulunarak el konulduğu söylenen tarihten tam bir hafta öncesine ait olduğu anlaşıldı. Bu durumda DVD bulunmadan önce bir hafta öncesinde yedeği nasıl alındı?

Sayın İlker Başbuğ konunun 03 Haziran 2011 tarihli bir gazetede haber olmasının sonrasında Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun uyarınca Genelkurmay Başkanlığı’na müracaat etmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’nın 22 Haziran 2011 tarihli cevabının ilgili kısmı aşağıda sunulmuştur;

Söz konusu DVD içerisinde yer alan ve içerdiği bilgiye göre adlandırılmış 111 adet bilgi ve belgenin Genelkurmay Başkanlığı’nın herhangi bir biriminde hazırlanıp hazırlanmadığı ve gerçekten var olup olmadığı konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda gelen talep yazısında herhangi bir şey sorulmadığı için cevabi yazıların hazırlandığı tarihlerde ayrıca bir araştırma ve inceleme yapılmadığı ……. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturmaların gizliliği nedeniyle açıklamanın gerektiğinin değerlendirildiği ve değerlendirme sonucunda hazırlanan raporda gizli kalması gereken raporlar olarak belirtildiği.

Çok açık şekilde görüldüğü üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu belgelerin Genelkurmay arşivinde bulunup bulunmadığını sormamıştır.

Genelkurmay Karargahı ise, bu soru sorulmasa bile ilk önce bu belgenin gerçekten var olup olmadığını araştırmadan, bu bilgi notu’na sehven gizli gizlilik derecesinin yukarıda belirtilen nedene dayanarak verilmesinin uygun olacağını değerlendirmiştir.

Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemi sırasında da konu ayrıntılı olarak ifadenin 18’nci sayfasında yazılı olduğu şekli ile açıklanmıştır.

Asılsız Bilgi Notu’nun dönemin Genelkurmay Başkanı E. Org. Yaşar Büyükanıt’a gönderildiği iddia edilmektedir. Genelkurmay Karargahı’nda var olmayan bir Bilgi Notu, nasıl Genelkurmay Başkanı’na gönderilebilir?