Görev Suçu Üzerine Bilimsel Mütalaa

Görev suçundan anlaşılması gereken, fiilin görevle bağlantılı olarak ika edilmesi, görevin sağladığı olanaklardan faydalanılarak ya da görevin verdiği yetkilerden suiistimal edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla, görev sırasında olup olmadığına bakılmaksızın, failin fiili göreviyle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı bir şekilde işlediği anlaşılıyorsa ya da fiilin görevin sağladığı imkanlar kullanılarak işlendiği belirlenebiliyorsa veya görev dolayısıyla verilen yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle bir suç işleniyorsa, o suç görev suçu olarak kabul edilmelidir.

Mehmet İlker Başbuğ’a yöneltilen isnatların Genelkurmay Başkanı olması ve dolayısıyla bu görevle bağlantılı olarak yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konularına münhasır bulunması dolayısıyla; “görev suçu” niteliginde bulunduğunu belirtmek mümkündür. Bu noktada “Andıç” başlıklı belge incelendiğinde, eğer sorumluluk bu belgeye ve bu belgenin Mehmet İlker Başbuğ’a “arz edilmesi” iddiasına dayanıyorsa, görev silsilesi içerisinde gerçekleşen bir fiil bulunduğu ifade edilmelidir. Diğer taraftan Mehmet İlker Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı sıfat ve görevi vesilesiyle yapmış olduğu basın açıklamalarının da bu kapsamda olduğundan tereddüt bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi