Wailing Wall

(Türkçe) 2004 yılında, Genelkurmay 2. Başkanı iken İsrail’e resmi bir ziyaret yapmıştım. Resmi programda Kudüs’teki Ağlama Duvarı ile Mescid-i Aksa’yı ziyaret de yer almaktaydı. Biz Müslümanlar için ayrı bir önemi olan Mescid-i Aksa’da dua ederken çekilmiş fotoğraflarımız da var, ancak kendilerinde insanların inançlarını, imanını sorgulama hakkını görenler, bu fotoğrafları görmediler.

Read more

Karar TSK’yı Terör Örgütü İlan Etti

The court’s decision not to allow the relatives of the suspects inside the courthouse on the day of announcing verdict increased the tension in the country. The court’s decision was mistaken in terms of its methods. Verdict should be declared in an open trial and announced to the public with its justifications. The courtroom was filled with deputies, press members

Read more

Görev Suçu Üzerine Bilimsel Mütalaa

Görev suçundan anlaşılması gereken, fiilin görevle bağlantılı olarak ika edilmesi, görevin sağladığı olanaklardan faydalanılarak ya da görevin verdiği yetkilerden suiistimal edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla, görev sırasında olup olmadığına bakılmaksızın, failin fiili göreviyle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı bir şekilde işlediği anlaşılıyorsa ya da fiilin görevin sağladığı imkanlar kullanılarak işlendiği belirlenebiliyorsa veya görev dolayısıyla verilen yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle bir

Read more