3 Kasım 2016 Tarihli Meclis Komisyon Toplantısı

Tutanağın 24-25. Sayfaları

2002-2010 döneminde MİT’ten bize bir tek rapor gelmedi!

İlker Başbuğ: Size açıkça şunu söylüyorum, daha önce de
söyledim, kitaplarımda da var: 2002-2010 döneminde MİT’ten bize bir tek rapor gelmedi. “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Ahmet, Mehmet, Hüseyin -neyse işte- Fetullah Gülen Cemaati’ne mensuptur.” diye tek bir rapor gelmedi.

Burada, bakın, şunu da size açıkça ifade ediyorum: 2002-2010 döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerinden MİT raporu olmadan hiçbir kimse atılmadı; 2002-2010 dönemini kastediyorum, hiçbir kimse. Türk Silahlı Kuvvetlerinden bu dönemde uzaklaştırılan herkesin arkasında MİT raporu vardır. Ve tabii ki MİT raporunu dikkate aldık ve Yüksek Askerî Şûra kararıyla bunları uzaklaştırdık.

Tutanağın 39. Sayfası

Süreçte iktidarın siyasi sorumluluğu vardır

İlker Başbuğ: Siyasi iktidar, özellikle 2007-2012 -bazılarına göre 2014 de diyebilirsiniz- evet, bu süreçte zaten Sayın Başbakan da söyledi “Ne istediler de vermedik. Aldatıldık.” Evet, bu dönemde Fetullah Gülen terör örgütüne, Silahlı Kuvvetlere yürütülen komplolar hakkında destek verilmiştir, bu bir gerçektir. Kendileri de söylediler. Dolayısıyla, özellikle 2007-2012, bana göre -bazılarına göre 2014- bu sürecin siyasi sorumluluğu da elbette vardır, bunu söylemek mecburiyetindeyim.