3 Ağustos 2012 Tarihli Celse

Duruşma tutanağının 44. Sayfası

Hilmi Özkök: Beni yönlendirmeyen ama bana her türlü doğru karar vermek için gerekli bilgileri toplayan düzgün bir insandır. Ve onun 2. Başkan olarak yanımda çalıştırmaktan çok istifade ettim.


Av. İlkay Sezer söz istedi verildi: “Sayın Başkanım hem sizin hem de Üye Hakimimiz Sedat Bey’in 3 Aralık 2003 tarihli yapıldığı söylenen toplantıya ilişkin yine tutulduğu iddia edilen notlara dayanılarak Sayın Tanığa soru soruldu. Ve müvekkilimiz İlker Başbuğ ile ilgili bir iki cümle geçti, bende bu çerçevede açıklığa kavuşması amacıyla, yanlış anlaşıldığını değerlendirdiğim bir konuyu sormak istiyorum. Sayın Özkök, biraz önce size bu 3 Aralık 2003 toplantısıyla ilgili sorular soruldu. 3 Aralık 2003 tarihinde yapılan toplantı YAŞ öncesi yapılan, yani Yüksek Askeri Şura öncesi yapılan ve tüm Orgeneral ve Oramirallerin katılımı ile yapılan bir toplantı mıydı efendim?”

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.”

Av. İlkay Sezer: “Bu toplantıda bulunan Oramiral ve Orgenerallerin tamamı kıdem sırasına göre bir görüş beyan ettiler mi efendim?”

Tanık Hilmi Özkök: “Evet, adet öyledir, hep öyle yaparız.”

Av. İlkay Sezer: “Evet efendim bunu şunun için sordum, sanki yalnızca belli kişiler katılmış ve bir iki konuşmuş gibi anlaşıldı. Anlaşılabilir, bunu açmak istedik, bir de efendim 2. başkanınız olarak görev yapan müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ ile ilgili olarak dün ve bugün ifadeleriniz esnasında astlarınızla bazı konularda farklı görüş ve düşüncelerin olabileceğini söylediniz. Anayasa ve yasa ile tayin edilen demokratik düzen konusunda 2. Başkanınız olan Sayın Başbuğ’un sizden farklı düşünce ve görüşlere sahip olduğu durumlar oldu mu?

Tanık Hilmi Özkök: “Dediğiniz çerçeve içerisinde olmadı, demokratik görüş yönünden ama çeşitli fikirlerde gayet tabi ki farklı görüşler söylemiştir. Ben onu kabul etmeyip başka türlü söylemişimdir.”

Av. İlkay Sezer: “Benim kastım efendim yasal düzene ilişkin.”

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.”

Av. İlkay Sezer: “Demokratik düzene ilişkin.”

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.”

Av. İlkay Sezer: “Hükümete ilişkin olmak üzere.”

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.”

Av. İlkay Sezer: “Teşekkür ederim bir de yine Sayın Başkanımız da tekrar sordular, eylem planı olarak geçtiği söylenen bir konuşma içerisinden soru soruldu. Siz bunu açtınız, bu eylem planı diğer konuşmacılar tarafından da böyle bir söylem kullanıldı mı, dile getirildi mi orada efendim?”

Tanık Hilmi Özkök: “Eylem planı olarak mı?”

Av. İlkay Sezer: “Yani o isimde, benzer isimde bir.”

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, tabi şu anda hatırladığım kadarıyla Şura öncesinde genellikle böyle yerlerde, Şura’da yapılacak olan takdimler, brifingler şey yapıldı. Burası sivillerle askerlerin bir araya gelerek müşterek görüş oldukları bir ortamdır, Yüksek Askeri Şura, benim şu andaki tahminim bu değerlendirme, eylem planı sadece şeye nedir o brifing de verilecek olan şeydir.”

Av. İlkay Sezer: “Sayın Özkök sorulara çok açık ve net olarak cevap verdiniz teşekkür ederim. 2. Başkanlığınızı 2 yıl süre ile yapılan, yapan Sayın Başbuğ hakkında bu 2 yıl içerisinde bir cümle kurmak isterseniz, görevini ne şekilde yapmış, size ne şekilde yardımcı olmuş görev ifa etmiştir efendim?”

Tanık Hilmi Özkök:Beni yönlendirmeyen ama bana her türlü doğru karar vermek için gerekli bilgileri toplayan düzgün bir insandır. Ve onun 2. Başkan olarak yanımda çalıştırmaktan çok istifade ettim.