2 Mart 2012 Tarihli Balyoz Davası Tanıklık İfadesi

Duruşma tutanağının 94. ve 95. Sayfaları:

Mehmet İlker Başbuğ: OEYTS reddedilmemektedir. İstenilen tadil edilmesidir

Mehmet İlker Başbuğ: 3 Ocak 2003 tarihli mesajdan sonra ayrı bir yazı yok, hayır onu ifade edeyim. Bu mesajın 2 maddesi var, birbirine karıştırılmaması lazım. 1. madde de deniliyor ki; siz bu plan seminerini oynayın Tat Prog’daki gibi oynayın. Ocak ayı içinde biz size kuvvet 2010 ile ilgili bir direktif de göndereceğiz onu da dikkate alın ve 2010’da 1. Ordunun alacağı hal şekli teşkilata yönelik olarak bu tatbikatı götürdü. Buradan şu anlaşılması lazım. Tabi askerlerin bunu rahat anlaması lazım. Bir askeri terminoloji üzerinde görüşüyoruz. Bunun anlaşılması kolay değil. Yani bu diyoruz ki; 1. Ordu Komutanlığına senaryo sana ait. Senaryo sorumluluğuna biz karışamayız zaten. Plan seminerinin senaryosu 1. Ordu Komutanlığı tarafından hazırlanacaktır. Siz burada yalnız doğru dediniz ben de ona katılıyorum. Bu bize gönderdiğiniz OEYTS’yi modife edin, bazı yerlerini tadil edin budur burada. Reddi değildir modife edilmesini istemektedir. 2. maddede.

Duruşma tutanağının 92. Sayfası:

Mehmet İlker Başbuğ: 1. Ordu Komutanlığının gönderdiği uygun olarak değerlendirmiş olmalıyız

Mehmet İlker Başbuğ: Ben şimdi bunları hep hatırladığım kadarı ile tabi ifade etmeye çalışıyorum. Bu kapsamda baktığımız zaman biz 31 Ocak 2003 tarihli 1. Ordu Komutanlığının gönderdiği yazıdaki genel çerçeveyi uygun olarak değerlendirmiş olmamız lazım. Aksi olabilir miydi? Olabilirdi. Aksi olsa idi bugün bu 31 Ocak 2003 tarihli yazıyı aksini gösteren bir emrimiz olması lazımdı. Bir neden de görmüyorum illa aksi olmasını gösteren fazlada bir neden de ben karargah olarak da göremediğimizi tahmin ediyorum. Aksi bir emir olmadığına göre 31 Ocak 2003 tarihli efendim yazı uygun görülmüş. 56 tane adrese de gitmiş. Bunlardan bir tanesi de Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığına Tat Prog çerçevesinde bu konuya bakması lazım. Oradan da bir şey yok, kimse uygun görüyor. Zaten uygun görülmemesini gerektirecek gerçekten büyük bir neden olduğunu da bugün bile ifade etmek zor. Dolayısı ile 31 Ocak 2003 tarihli yazı çerçevesinde bu tatbikat oynanmıştır. Tatbikata katılan gözlemcilerinde ifadelerine de bakıldığı zaman büyük çoğunluğu hatta yüzde verenlerinde olduğunu ben gördüm veya işittim. Yüzde 90, yüzde 100’e yakın bu tatbikat egemen harekat planı kapsamında oynandığı ifade edildi. Dolayısı ile esasında şu anda burada görüşülmekte olan, dava konusu olan 1. Ordu plan semineri konusu 3 Ocak 2003 tarihli mesaj ile değil 31 Ocak 2003 tarihli Ordu Komutanlığının teklifi ile bağlantılı olarak oynandığını değerlendirebiliriz.

Duruşma tutanağının 89. Sayfası:

Mehmet İlker Başbuğ: Bütün planlarımızı değiştirdik, herkes müsterih olsun

Mehmet İlker Başbuğ: Türkiye’nin iç tehdit ile angaje olduğu bir durumda, efendim bunun altında bunu da iyi anlamamız lazım bence. İç tehditle angaje olduğu bir durumda Yunanistan’ın herhalde Yunanistan’ı artık açık söylüyoruz burada bende bilemiyorum bir mahsuru yok herhalde. Aslında maalesef çokta iyi bir şey değil ama bu noktaya da geldik. Ama şunu söyleyeyim bilgi olarak. Elbette bu olaydan sonra biz bütün planlarımızı değiştirdik yani bundan da herkes müsterih olsun. Elbette bu gizliliği bir noktada ortadan kalkan planları aynen muhafaza etmemiz elbette söz konusu değildir.