1 Ekim 2013 Tarihli Hakaret Davası Kararı

Türkiye’de inanılmaz olaylar yaşanıyor. Yaşanılan olaylar karşısında, insanların akıl sağlığını koruyabilmeleri gerçekten çok zor.

Sn.Prof.Dr. Sami Selçuk, bir konuşmasında şöyle diyor:

“Bir Genelkurmay Başkanı’nın bir örgütün başı olabileceğini benim aklım almıyor. Hukuki olarak sorarsanız, bunun güneşin batıdan doğması kadar doğa dışı bir şey olduğunu düşünüyorum.”

Sn.Prof.Dr. İzzet Özgenç ise, Suç Örgütleri kitabına yazdığı dipnotta şunları söylüyor:

“Türkiye’de Genelkurmay Başkanlığı görevini yapmış ve görevden yaş haddinden emekli olarak ayrılmış olan bir kişinin, görevi başında iken terör örgütü yöneticisi olarak faaliyet icra ettiğini iddia etmek, bir akıl tutulmasının yansımasıdır.”

Sayın Selçuk, böyle bir iddiayı benim aklım almıyor derken, Sayın Özgenç de, böyle bir iddiayı ileri sürenlerin ve bu iddiayı kabul edenlerin bir akıl tutulması yaşadıklarını söylemektedir.

Türkiye’de bir ağır ceza mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise, birçok hukuksuzluğun yanında seçkin hukuk adamlarının sözlerine de kulaklarını tıkayarak, 5 Ağustos 2013 günü açıkladığı kararı ile Türkiye’nin 26. Genelkurmay Başkanı hakkında aşağıdaki hükme ulaştığını açıkladı:

“Sanık Mehmet İlker Başbuğ hakkında TCK 314/1 ve 312/1 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın eylemleri bir bütün halinde TCK 312/1 maddesindeki suçu oluşturduğu anlaşıldığından, neticeden müebbet hapis cezası ile cezalandırılması,”

Bu karar ile, terör örgütü yöneticisi suçlaması ile açılan kamu davası düşmemiştir. Bu durum ancak suçlamadan dolayı Mahkemenin beraat kararı vermesi ile gerçekleşebilir. Sadece, Yargıtay içtihatları çerçevesinde, terör örgütü yöneticisi olmaktan ayrıca ceza verilmemiştir.

Peki, mahkemenin verdiği bu karar hangi gerekçelere dayanmaktadır? Bilmiyoruz. Çünkü, hüküm tutanağında gerekçelere ilişkin bir kelime bile yoktur.

Yasalara göre; Mahkemenin hükmün gerekçesini 15 gün içinde dava dosyasına koyması gerekmektedir.

Mahkemenin karar vermesinin üzerinden iki ay geçti. Daha ne kadar ay geçecek bilmiyoruz. Burası Türkiye!

İnsanların haksız ve gereksiz yere cezaevlerinde tutulmasının ne mahsuru olabilir ki!

Herhalde, hakimler önce karar verdiler, şimdi de verdikleri bu kararın gerekçelerini yazmak üzere yoğun şekilde meşguller!

İşin ilginç yönü, savcılar mütalaalarında, terör örgütünün varlığına ve terör örgütü yöneticileri ile üyelerinin varlığını ileri sürdükleri bir örgüte nasıl yönetici veya üye olduklarına ilişkin ortaya somut deliller koyamadılar. Duruşma tutanakları, savunmalar ve mütalaa ortada iken, Mahkeme kovuşturma esnasında ortaya konulamayan somut delillere, gerekçeli kararda nasıl gösterecektir?

Büyük bir olasılıkla, gerekçeli karar savcıların hazırladığı mütalaaya dayandırılacaktır.

Savcılar mütalaada, “genel örgüt tanımı” ile Ergenekon Terör Örgütü vardır, dediler. Ancak, örgüt içinde yer aldıklarını iddia ettikleri kişiler arasında da inandırıcı, kabul edilebilecek hiç bir somut bağı da ortaya koyamadılar.

Bu nedenle, Ergenekon Terör Örgütü vardır ve bu kişilerde bu örgüte mensuplardır denmesi, sadece ve sadece bir varsayımdır. Hukukta da varsayımların yeri yoktur. Ama burası Türkiye!

İnsanın aklını karıştıran bir diğer nokta ise, terör örgütlerinin var olup olmadığının ortaya çıkartılması mahkemelerin işi midir, yoksa devletin istihbarat birimlerinin mi?

Bakınız. Devletin istihbarat birimlerinden hiçbirisi Ergenekon Terör Örgütü diye bir örgütü tespit ettik, böyle bir örgütü biliyoruz şeklinde Mahkemeye bilgi sunmadı. Bunlar dikkate alındı mı? Hayır. Çünkü burası Türkiye!

Bütün bu yaşananlar yetmezken, Türkiye’de bir sulh ceza mahkemesi, Yalova 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Ekim 2013 günü bir karara imza atıverdi.

Sulh Ceza Mahkemesi, 23 Ocak 2012 günü, yani bizim tutuklanmamızdan 17 gün sonra oturduğu apartmanın duyuru panosuna el yazısı ile;

“Ergenekon ve PKK Terör Örgütü lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Emekli İlker Başbuğ” diye yazan kişinin TCK’nun 125. Maddesi uyarınca “hakaret” suçunu işlediğine karar verdi. Verdiği hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına yer olmadığına da ayrıca karar verdi.

Şimdi, aklınız iyice karıştı değil mi? Benim de.

Sulh Ceza Mahkemesi, dikkat edilirse, bu kararını 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 5 Ağustos 2013 günü açıklanan kararından sonraki bir tarihte, yani 1 Ekim 2013 günü vermiştir.

Türkiye’de bir ağır ceza mahkemesi, hukuk normlarını altüst ederek, değerli hukukçuların bile aklının alamayacağı şekilde, üstelik hiçbir somut delile dayanmadan bir Genelkurmay Başkanı’nın “terör örgütü yöneticisi” olduğuna karar verirken, Türkiye’de bir sulh ceza mahkemesi aynı Genelkurmay Başkanına “terör örgütü lideri” denilmesini hakaret suçu olarak kabul etmiştir.

Eğer yaşanılan bu ve benzeri olaylar karşısında, ülkemizde hala aklı başında olan insanlar kalmışsa, onların yapacağı tek şey de:

“Allahım, ne olur aklıma mukayyet ol (aklımı koru)” demek olmalıdır.

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum, hepimizin içinde bulunduğu durumdan daha önemli görünse de artık burası Türkiye demeyin. Adalet bir ülkenin her şeyidir. Adaletin olmadığı bir yerde, diğer şeylerin var olmasının hiçbir anlamı yoktur.

Bu hafta, Türk Yargısının kendisini test tarihi olarak tarihte yerini alacaktır!

(E) Org. M. İlker Başbuğ