Gündem Özel Ekotürk TV

Atatürk Devrimleri'nin hazırlanışından uygulanışına kadar mükemmel bir strateji yattığını anlatan İlker Başbuğ, Atatürk'ün ekonomik yaklaşımından örnekler vererek Türkiye'nin 1929 Ekonomik Bunalımı'ndan nasıl çok az etkilendiğini Ekotürk izleyicilerine anlattı...

Leave A Comment