Analiz ve Sentez Tele 1(5 Temmuz 2024)

 1. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışının gerçek nedenleri nelerdir? Bu sonuçlardan bugün için ne gibi dersler çıkarabiliriz?
 2. Savaş sonrası gerçekleşen barış konferansları:
 • Paris Konferansı (18 Ocak 1919)
 • Versay Antlaşması ( Haziran 1919)
 • Misak-ı Milli (17 Şubat 1920)
 • Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 1. Lozan Barış Konferansı’nda Boğazlar Meselesi:
 • Misak-ı Milli 4. Md. nedir?
 • Boğazların güvenlik açısından, stratejik önemi nasıl değerlendirilebilir?
 • Lozan’da Boğazlar Meselesi’nin çözümü.
 • Montrö Boğazlar Antlaşması.
 1. Lozan Barış Konferansı’nda Musul Meselesi:
 • Misak-ı Milli
 • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında durum nasıldı?
 • Lozan Barış Konferansı sonrası Musul meselesi çözülemedi. Daha sonraki gelişmeler nasıl oldu?

Leave A Comment