Nasıl Bir Türkiye

By: İlker Başbuğ

İlker Başbuğ kitabında tabulara meydan okuyor... İlk kez bir Genelkurmay Başkanı bu kadar açık, doğrudan ve korkusuzca konuşuyor... Bunları bugüne kadar hiç duymadınız...- 6-7 Eylül olayları Türkiye’ye nasıl zarar verdi? - ABD, Türk Ordusuna bir ders verilmesine hangi olaydan sonra karar verdi? - Çuval Olayı Türk Ordusunda neden bir travmadır? - Türkiye ile ABD hangi olayda çatışma noktasına geldi? - Balyoz Davası sürecinde Hükümet ve MİT’le yapılan görüşmeler? - Hangi yanlışlar yapıldı? Başbuğ hangi tavrı konusunda üzgün? - Hükümet-Cemaat ilişkisi buraya nasıl geldi? - Cemaat, İlker Başbuğ’u hangi olaydan sonra hedefe koydu? - Silivri günleri nasıl geçti? Neye sevindi, neye üzüldü? - Özgürlüğüne kavuştuğunda hangi Genelkurmay Başkanı ona moral verdi? - 12

Bu kitap neden yazıldı?

Görevde bulunduğum süreçte yaptığım konuşmalar neredeyse 900 sayfayı bulmaktadır.

Bunların büyük bölümü, Kara Harp Okulu, Harp Akademileri Komutanlığı ve basın toplantılarında ve son aylarda Atatürk ve Cumhuriyet üzerine yapılan konuşmalardan oluşmaktadır.

Medyaya açık olan bu konuşmaların ana çerçevesi güvenlik konularıyla sınırlıydı.

Bunlar gözden geçirilerek, önemli bölümlerinin bir kitapta toplanması düşünüldü. Ancak kitap düşünüldüğünden farklı bir içerik kazandı.

Elinizdeki kitap dört bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm “Yaşamın İçinden Dakikalar” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yaşanmış altı öykü bulunmaktadır. Öyküler birbirinden bağımsızdır. Ancak, hepsinin ortak bir noktası vardır.

Yaşam ilginçtir; yıllar boyu sürmektedir. Ancak, o yıllar içinde yaşanan öyle dakikalar vardır ki, yaşamınızın geri kalan bölümünü etkiler; hayatınızın en zor anlarını oluşturur.

Bu altı öykü içinde “yaşanan en zor dakikalar” bulunmaktadır. Ortak nokta budur.

İkinci bölüm “Tarihe Düşülen Notlar Arasında Gezinti” adı altındadır.

Bu bölüm, 900 sayfayı bulan konuşmaların önemli kısımlarından oluşmaktadır. Dışarıdan bakan bir gözle daha iyi hazırlanacağı düşünülerek editörler tarafından hazırlanmıştır. Dört ana konudan meydana gelmiştir:

“Atatürk ve Türk Devrimi”

“Kürt Sorunu mu Terör Sorunu mu?”

“Küreselleşme ve Bilgi Çağı”

“Sivil-Asker ilişkileri”

Üçüncü bölüm “Merak Edilen Konular Üzerine” söyleşidir. Kitabın hazırlanmasında büyük katkısı olan Sadık Usta’nın sorularına verilen cevapları içermektedir. Bu bölümde, hem daha önce yapılmış konuşmalar bir anlamda güncelleştirilmiş hem de bazı güncel konulara değinme olanağı yaratılmıştır.

Kitabın son bölümü “Nasıl Bir Türkiye” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel nitelikler teker teker ele alınıp incelenmiştir. Öncelikle bu temel niteliklerin ne olduğuna ve nasıl ulaşıldığına bakılmış, daha sonra bu niteliklerin uygulanması esnasında geçmişte yapılan hatalara değinilmiştir. Bölümün sonunda ise günümüzde bu temel niteliklere yönelik ne gibi risk ve tehditlerin olduğu ortaya konulmuş ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur.

Elinizdeki kitabın hazırlanmasında -başta Kaynak Yaynları Genel Yayın Yönetmeni Sadik Usta olmak üzere- katkısı bulunan herkese teşekkür ederim.

 

Publish Date:

2015-01-01

Published Year:

2015

Publisher Name:

Total Pages:

232

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In