20. Yüzyılın En Büyük Lideri: Mustafa Kemal"

By: İlker Başbuğ

İlker Başbuğ’un yeni kitabı “20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal” çıktı. Mustafa Kemal Atatürk, hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini tek başına çizen rakipsiz bir liderdir. Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan bu kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik yönünü inceleyerek, onun nasıl bir lider olduğunu doğru olarak anlayabilmek ve ulaşılan sonuçları gelecek nesillere doğru olarak yansıtabilmek amacını gütmektedir. Bu kitapta, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının 1881-1923 dönemi incelenmektedir. Cumhuriyet döneminin incelenmesi ve onun liderlik niteliklerinin 20. yüzyılın diğer büyük liderleri ile karşılaştırılması, yazılacak ikinci kitabın konusu olacaktır. Kitabın hazırlanmasında, Atatürk’ün kendi yazdıklarından ve söylediklerinden özellikle faydalanılmaya çalışılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı çağın en büyük liderlerinden birisi olduğu tartışmasızdır. Bu kitabin amacı, Atatürk’ ün nasıl bir lider olduğu sorusuna cevap aramaktır. Bu soruya cevap aranırken, iki yol takip edilebilirdi.

Birincisi, liderliğin temel niteliklerini ele alarak, bu çerçevede kararlaştırılan baslıklar altında Atatürk’ ün yaşamını incelemekti.

İkinci yol ise, Atatürk’ ün yaşamını tarihi bir akis içerisinde araştırıp, inceleyerek onun liderlik niteliklerinin ortaya aktarılmasına çalışmaktı. Bu kitapta, ikinci yol seçildi.

Buna rağmen bu çalışma, bir biyografi olmadığı gibi, bir tarih kitabi da değildir. Bu kitap, Atatürk’ ün liderlik yönünü ele alan bir araştırma/inceleme kitabıdır.

Kitabın hazırlanmasında, olabildiğince Atatürk’ün kendi yazdıklarından ve söylediklerinden faydalanılmaya çalışılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan eserler arasında Nutuk, Subay ve Komutan ile Söyleşi, Arıburnu ve Anafartalar Muharebeleri Raporu, Taktik Meselesinin Gözümü ve Emirlerin Yazılmasına Dair Nasihatler, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan Atatürk’ün Not Defterleri yanında, Atatürk’ün değişik zamanlarda yapmış olduğu söylev ve demeçler bulunmaktadır. Ayrıca, Atatürk tarafından Afet İnan’a yazdırılan; Mustafa Kemal Atatürk’ün Karslbad Hatıraları ve Medeni Bilgiler Kitabı ile Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan’a yazdırılan ve Atatürk’ün 1914-1919 yıllarına ait hatıralarını içeren Büyük Gazi’nin Hatıra Sahifeleri’nden de yararlanılmıştır.

Yararlanılan diğer eserler arasında ise; Serafettin Turan’ın Mustafa Kemal Atatürk kitabi ile Kayak Yayınlarından çıkan ve otuz ciltten oluşan Atatürk’ün Bütün Eserleri bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının ilk bölümünü; çocukluk ve askeri okul dönemi oluşturmaktadır. Bu döneme ilişkin Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan bilgiler oldukça azdır.Bu nedenle, bu döneme ait bilgiler, Afet İnan’in yazdığı Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler ile Ali Fuat Cebesoy’ un Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı kitaplara dayanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kaynaklardan alınan alıntılarda aslının korunmasına özen gösterilmiştir. Sadece zorunlu hallerde, anlaşılmayı kolaylaştırmak amacıyla bazı sözcükler günümüz Türkçesine çevrilmiştir.

Atatürk’ün Cumhuriyet dönemi yasam inin liderlik açısından incelenmesi ve onun liderlik niteliklerinin 20. yüzyılın diğer büyük liderleri ile karşılaştırılması ise, ayrı bir çalışmanın konusu olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’e göre; lider ülkesinin ve ulusunun şerefi ve kurtuluşu için çalışandır. Kendilerini ilahlaştırmak için çalışanlar lider olamaz. Kamu hizmetinin en yüce sekli, bencil olmayan çabadır.

Mustafa Kemal Atatürk, hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini adeta tek başına çizen rakipsiz bir liderdir.

Kararlarında olduğu gibi, yasamı boyunca da, biraz da kendi isteğiyle, rakipsiz insanların kaçınılmaz fidyesi olan yalnızlık, aslında onun hayatinin da ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Publish Date:

2012-06-01

Published Year:

2012

Publisher Name:

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In