20. Yüzyılın En Büyük Lideri: Atatürk

By: İlker Başbuğ

Aylarca çok satanlar listesinden kalan 20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal’in devamı niteliğinde olan İlker Başbuğ’un hazırladığı bu kitapta Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanından ölümüne kadarki yaşamına yansıyan liderlik dersleri yer alıyor.Atatürk ise bu konuda şöyle diyor:“Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk, hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini tek başına çizen rakipsiz bir liderdir. Onun yaşadığı çağın en büyük liderlerinden birisi olduğu da tartışmasızdır.

Bu kitap 20. Yüzyılın En Büyük Lideri: Mustafa Kemal kitabının devamıdır.

Birinci kitap gibi, bir biyografi olmadığı gibi, bir tarih kitabı da değildir. Atatürk’ün liderlik yönünü ele alan bir araştırma inceleme kitabıdır.

Kitabın hazırlanmasında, olabildiğince Atatürk’ün kendi yazdıklarından ve söylediklerinden faydalanılmaya çalışılmıştır.

Yararlanılan kitaplar arasında, Kaynak Yayınları’ndan çıkan ve otuz ciltten oluşan Atatürk’ün Bütün Eserleri, Şerafettin Turan’ın Mustafa Kemal Atatürk ile Hasan Rıza Soyak’ın Atatürk’ten Hatıralar kitabı en önde gelen kaynaklardır.

Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 1923-1938 yılları arasındaki Atatürk’ün yaşamı liderlik açısından incelenmiştir. İkinci bölüm ise değerlendirme bölümüdür. Bu bölümde; Liderlerde Bulunması Gereken Temel Nitelikler ve Atatürk, Atatürk Nasıl Bir Liderdi?, 20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Sonuç kısımları bulunmaktadır.

Birinci ve bu kitapta genç nesillere; Atatürk’ün yaşamı, yaptıkları ve özellikle düşünce tarzı, farklı bir açıdan, ilgi duyularak ve rahatlıkla okuyup anlayabilecekleri bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır.

Elbette okuyucuların genç nesiller ile sınırlandırılması söz konusu değildir. Liderlik konularına ilgi duyan herkesin, özellikle devlet yönetiminde olan ve olacakların faydalanabilecekleri bir çalışmanın ortaya çıkarılması da hedeflenmiştir.

Liderlik konusunda yabancı dillerde yazılan kitaplara bakılınca, Atatürk’e ilişkin çok kaynak kitap bulunmadığı da görülmüştür. Atatürk’ün liderlik yönünü inceleyen bu iki cilt kitap, eğer ilerde yabancı dillere de çevrilebilirse, bu boşluğun kapatılmasına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.

Bu kitapların hazırlanması ve yazılması süresince, neredeyse her gün, her dakika Atatürk’le yaşadım ve düşündüm. Onu düşündüm. Bundan da büyük bir heyecan ve mutluluk duydum, rüyada gibiydim.

Kitabın sonlarına yaklaşırken, bir taraftan da üzüntü duymaya başladım. Adeta bu kitabın bitmesini hiç istemedim. Ancak, her zaman olduğu gibi zaman aktı ve birden kendimi 10 Kasım 1938 gününde buldum.

İşte, o anda büyük bir boşluk içindeydim.

İmdadıma, Türkiye Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Atatürk için söylediği o eşsiz ve unutulmaz cümle yetişti. Bu cümle ilk kitabın birinci cümlesiydi. İkinci kitabın da son cümlesi oldu:

“Seni sevmek, milli ibadettir.”

Milli ibadetinizi, sadece milli bayramlar ve 10 Kasım günleri ile sınırlamayınız.

O na çok şey borçlusunuz, borçluyuz.

Publish Date:

2012-11-01

Published Year:

2012

Publisher Name:

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In